Apartmán Richarda Hirsche

Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Apartmán Richarda Hirsche
Adolf Loos byl jedním z největších průkopníků své doby. Nezaujatý koncepty a nápady architektury a designu, které převládaly na počátku dvacátého století, se vydal na nekompromisní cestu k funkcionalistické formě architektury a designu.

Nevěřil v ornament ani design a architekturu podléhající uměleckým konvencím, což bylo také velmi evidentní v jeho práci – a to nejen architektonické a designérské, ale také autorské. Po návratu do Vídně po tříletém pobytu v Americe se stal jedním z nejradikálnějších zastánců nové školy myšlení, která zcela odmítla všechny dekorativní a nefunkční prvky.Byl velmi pedantský ve výběru materiálů a návrhů pro interiéry, stejně tak jako exteriéry. Nicméně střídmost v architektuře a designu v žádném případě neznamenala, že by narušil příjemnou atmosféru v jednotlivých místnostech, které navrhoval. Ve skutečnosti dával stejný důraz na modernost a komfort.

Loos později vytvořil několik mistrovských děl v Čechách, v nichž je viditelná redukce a zjednodušení exteriéru a interiéru. V roce 1907 navrhl domov pro podnikatelský pár Marthu a Wilhelma Hirsche. Až v 80.letech se podařilo zjistit, že to nebyla jediná zakázka, kterou pro manžele Hirschovy zrealizoval. V průběhu 20.let, tedy tedy téměř ve stejnou dobu, kdy navrhoval Müllerovu vilu v Praze, pracoval také na studentském bytě jejich syna Richarda. Tento byt se nacházel ve stejné budově jako známý apartmán Marthy a Willyho Hirsche, jen o patro výš.

Dochované vybavení bytu Richarda Hirsche bylo před několika lety přestěhováno do Prahy, do podobně koncipovaného bytu u starého židovského hřbitova. Veškerý nábytek a součásti zařízení byly odborně a pečlivě zrestaurovány. Velký důraz se kladl na zachování původních technik, jak při ošetření povrchových ploch, tak i při použití původních materiálů tam, kde to bylo nevyhnutelně nutné. Dnes je toto interiérové zařízení součástí pražské umělecké galerie a aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery. V roce 2014 byl apartmán zařazen do prestižní světové sítě architektonických návrhů Iconic Houses. Nesporné Loosovo autorství zde bylo nezávisle na sobě potvrzeno ženou Richarda Hirsche paní Marieluis Hirsch-Kornfeld, dále blízkou Loosovou spolupracovnicí paní Ilse Gunther von Henning, která i prováděla stavební dozor během realizace apartmánu (v letech 1927-1929) a nejvýznamnějším znalcem a autorem soupisu Loosova díla profesorem Burkhardtem Rukschciem.

Více k Hirschovu apartmánu naleznete zde

U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1 - Josefov
www.aloos.cz